Rik Kroeze Coaching en Consultancy 
People are your Profit


CONTACT

Gebruik onderstaande contactmogelijkheden wanneer u iets wilt vragen. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op:

e-mail: rik.kroeze@gmail.com

Koog aan de Zaan.

Mobiel: 06-51716337

Privacyverklaring Rik Kroeze Consultancy


Deze Privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens van opdrachtgevers, referenten en andere zakelijke relaties, die worden verzameld en/of gebruikt door Rik Kroeze Consultancy. Uw privacy is belangrijk voor mij en met deze verklaring informeer ik u conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens omga en u te wijzen op uw rechten.

Dit document bevat de volgende informatie:
1. Verwerking van persoonsgegevens
2. Met welk doel en op welk rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt
3. Met wie deel ik persoonsgegevens en hoe lang bewaar ik persoonsgegevens
4. Hoe beveilig ik persoonsgegevens
5. Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
6. Vragen
7. Wijzigingen

1. Verwerking van persoonsgegevens

Contactpersonen van (potentiële) opdrachtgevers en overige zakelijke relaties:
Rik Kroeze Consultancy verwerkt onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens van de contactpersonen van onze opdrachtgevers: NAW-gegevens; contactgegevens; KvK nummer, BTW nummer, IBAN nummer, huidige functie; geslacht; e-mails en andere correspondentie.


2. Met welk doel en op welk rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk om mijn dienstverlening op het gebied van de advisering, training en diagnostisering bij (besturings)vraagstukken uit te kunnen voeren. Ik verwerk uw persoonsgegevens o.a. wanneer u het contactformulier ingevuld instuurt, reageert op een advertentie, of wij via andere kanalen contact met u hebben gehad over een (mogelijke) opdracht. 
De website van Rik Kroeze Consultancy gebruikt alleen cookies, die nodig zijn om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken en niet om u persoonlijk te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.
Bovenstaande zaken zijn noodzakelijk om op de juiste kwalitatief hoogstaande wijze te kunnen functioneren als bedrijf. Het is daarom in onze gerechtvaardigde belangen om uw gegevens op deze grond te verwerken.

3. Met wie deel ik uw persoonsgegevens en hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens

Ik gebruik uw gegevens niet om u andere informatie toe te zenden dan informatie met betrekking tot mijn zakelijke dienstverlening, relevante ontwikkelingen in gerelateerde branches, evenementen, trainingen etc. Ook ga ik strikt vertrouwelijk om met uw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht.
Rik Kroeze Consultancy verwerkt persoonlijke informatie voor zo lang als nodig is om de diensten te kunnen leveren en de bovengenoemde doelen te bereiken. Na afloop van deze periode wordt de persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd.


4. Hoe beveilig ik persoonsgegevens

Dmv genomen beveiligingsmaatregelen wordt misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk voorkomen. Rik Kroeze Consultancy draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van de bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stel ik zeker dat deze gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.


5. Inzage en wijzigen van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, een digitale kopie te ontvangen of zelfs te (laten) verwijderen. U kunt schriftelijk contact met mij op te nemen via de contactinformatie genoemd onder punt 6. van deze Privacyverklaring als u:
– wilt weten of en welke persoonsgegevens ik van u verwerk;
– u uw persoonsgegevens wilt verbeteren;
– u uw persoonsgegevens wilt wissen;
– de verwerking van uw persoonsgegevens wilt beperken;
– bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
– wilt dat wij uw persoonsgegevens overdragen aan u of een andere organisatie.

Ik kan u benaderen voor nadere informatie om uw identiteit te kunnen vaststellen. Ik informeer u binnen bekwame tijd over de door mij genomen maatregelen en in ieder geval binnen één maand nadat ik uw verzoek heb ontvangen. Die periode kan met nog twee maanden worden verlengd als dat noodzakelijk is, mede in verband met de complexiteit of het aantal van de verzoeken. Ik informeer u over een dergelijke verlenging van de termijn binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, waarbij ik de redenen van de verlenging zal toelichten.
Houd er bij verwijdering van uw persoonsgegevens of de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wel rekening mee dat de diensten waarvoor de gegevens nodig zijn, daarna niet of niet meer geheel kunnen worden geleverd.


6. Vragen

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, dan kunt u mij mailen via info@rikkroezeconsultancy.nl


7. Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en te plaatsen op deze website. De nieuwe Privacyverklaring is na plaatsing van kracht. Ik raad u aan om de nieuwste versie regelmatig door te nemen op deze websitepagina.